Freemelt Holding

Freemelt är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av 3D-printing. Programvaran är open source samt egenutvecklad och används huvudsakligen för materialutveckling. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer som exempelvis tillverkningsindustri. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika.