Xavi Solution Node

Xavi Solutionnode är verksamma inom IT-sektorn. Koncernen har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi. Verksamheten består av flera affärssegment som drivs via olika varumärken, där de mer kända varumärkena inkluderar Frontwalker och Tavana. Inom koncernen erbjuds resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Störst verksamhet återfinns inom den svenska marknaden.