H&D Wireless

H&D Wireless Sweden Holding är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar utrustning för uppkoppling, positionering och övervakning. Tekniken baseras på realtidslokaliseringsystem (RTLS) och används huvudsakligen för diverse utrustningar, verktyg, inventarier och människor. Produkterna säljs som WiFi- och Bluetooth moduler som integreras i kundens befintliga produkter. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Kista.